Regulamentul Oficial al Concursului ”Câștigă o husă de telefon armband sport pentru tine și prietenul tău.”

Prezentul document reprezintă Regulamentul oficial al Concursului cu premii organizat de East Com Trading SRL. Regulamentul de participare/desfășurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, pe adresa de mail : contact@eastcom.ro sau la punctul de lucru al Organizatorului din str. Jiului 2A, cladirea Tornado, et. 3, birou 312 Bucuresti, ROMÂNIA.
1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului este  East Com Trading SRL , cu sediul in str. Jiului 2A, cladirea Tornado, et. 3, birou 312 Bucuresti, ROMÂNIA, inmatriculată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul București sub numărul J23/2573/2013, CUI 21266987, atribut fiscal RO.

2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în începând cu data de 14.10.2018, până la 21.10.2018, tragerea la sorți și anunțarea câștigătorului va avea loc in data de 21.10.2018, ora 12:00. Persoanele care îndeplinesc criteriile de participare se pot înscrie în concurs până la 21.10.2018 inclusiv.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opera modificări cu privire la perioada de desfășurare a concursului, situație în care va face cunoscută orice modificare pe pagina de Facebook eastcom.ro.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la Concurs orice persoane fizice, cetățeni români, care la data începerii concursului aveau împlinită vârsta de 18 ani, altele decât angajați ai Organizatorului și rude ai acestuia și care sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate la momentul înscrierii să fie prelucrate de către Organizator.

Participanții au obligația să furnizeze Organizatorului date complete și corecte, fiind pe deplin responsabili de veridicitatea celor furnizate. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului participantului, în cazul în care constată că acesta a furnizat informații incomplete sau false.

4. MECANISMULCONCURSULUI

În vederea înscrierii la concurs este necesară distribuirea anunțului concursului pe rețeaua de socializare Facebook.

5. PREMIILE

Premiul   acordat consta in 2 huse de telefon tip armband marca Mpow. Câștigătorii nu vor putea opta pentru contravaloarea în bani a premiului.

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Desemnarea castigatorilor se va realiza in data de 21 octombrie 2018, prin extragerea la sorti pe site-ul random.org a unui castigator.

Persoana desemnata câștigătoare va fi notificata cu privire la rezultat pe pagina oficiala facebook eastcom.ro și pe blogul companiei.
În termen de 10 zile de la data notificării, organizatorul va expedia premiului către câștigător prin curier la adresa specificată de acesta.

8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie, potrivit legii, forță majoră, precum și în cazul imposibilității obiective a Organizatorului, de a continua prezentul concurs.

9. CLAUZE FINALE
Prezentul regulament este guvernat de legea română și va fi interpretat în conformitate cu aceasta. Orice litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul regulament sau cu acest concurs vor fi soluționate de instanțele competente material din Municipiul București.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice persoană care a întreprins sau care întreprinde orice acțiuni de natură să aducă prejudicii de imagine Organizatorului sau mărcilor înregistrate ale acestuia.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament, situație în care îi revine obligația de a notifica persoanele interesate prin republicarea sa pe pagina de facebook eastcom.ro.

Regulamentul de participare/desfășurare a concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la adresa de e-mail: contact@eastcom.ro.

Last news